ทำเนียบผู้บังคับบัญชา   ศฝ.นศท.มทบ.22 เชิญสถานศึกษาวิชาทหารประชุม ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  

-เมื่อ 16 ต.ค.58 เวลา 1000  ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำพิธีปิดการฝึก นศท.ภาคปกติ ศูนย์ฝึกค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี พล.ต.อชิร์ฉัตร  โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธี ในงานดังกล่าวได้เชิญ ผกท.ผู้แทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง นศท.เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    -เมื่อ 21 ต.ค.58 เวลา 1000 ศฝ.นศท.มทบ.22 ได้กระทำพิธี  รับ - ส่ง หน้าที่ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ระหว่าง พ.อ.จิตรกร  จันทร์สว่าง ท่านเดิม  กับ พ.อ.ปภังกร หมื่นสา ท่านใหม่ ณ  บก.ศฝ.นศท.มทบ.22 โดยมีกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธี

- ศฝ.นศท.มทบ.22 กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้
  1.
สอบภาคทฤษฏี วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.58 เวลา 07.45 - 16.00 น.
  2. สอบเก็บตก        วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.58 เวลา 07.45 - 16.00 น.
  3. สอบซ่อม ห้วง 14 - 18 ธ.ค.58  ณ  ศฝ.นศท.มทบ.22
  
ศูนย์สอบจังหวัดอุบล รร.ลือคำหาญวารินชำราบ
   ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
  
ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ รร.อำนาจเจริญ
   ศูนย์สอบจังหวัดมุกดาหาร รร.มุกดาวิทยานุกูล

หมายเหตุ   นศท. จะต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบของจังหวัดตัวเองตามที่ ศฝ.นศท.มทบ.22 จัดให้ ตามวันเวลาที่กำหนด

คู่มือการใช้โปรแกรมทะเบียนพลของสถานศึกษา
ใบเงื่อนไขการรับสมัครและรายงานตัว
หลักฐานการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
บัญชีรายละเอียดการจัดทำฐานข้อมูล นศท.
หนังสือขอผ่อนผันและรอรับสิทธิ์

นโยบายของ นรด.

ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในการแต่งกาย นศท.ปี4,5 ชาย/หญิงดูรายละเอียด
ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในเครื่องแบบทหารบกชาย/หญิง สำหรับผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ผกท.
 


แผนที่ค่ายฝึกห้วยซัน

 
 
www.free-counter-plus.com
ติดต่อหน่วยงาน 045-321697  โทรสาร 045-321849  
ฝ่ายสิทธินักศึกษาวิชาทหาร 045 -325048