ทำเนียบผู้บังคับบัญชา   แจ้ง ผกท.และ นศท.ชั้นปีที่ 2,3 ที่จะเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 58 จะต้องนำหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมาด้วย ใครไม่นำมา ศฝ.นศท.มทบ.22 จะไม่ให้เข้ารับการฝึก

เมื่อ 4 ธ.ค.58 ศฝ.นศท.มทบ.22 ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของพลังมวลชน เนื่องในวันชาติไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 6 กองพัน ประกอบด้วย 5 กองพัน นศท.,1 กองพันมวลชน และบขวนยานยนต์จาก อปภร.จังหวัดอุบลฯ โดยมี พ.อ.พูลศักดิ์  สมบูรณ์ รอง ผบ.มทบ.22 (1) เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-เมื่อ 16 ต.ค.58 เวลา 1000  ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำพิธีปิดการฝึก นศท.ภาคปกติ ศูนย์ฝึกค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี พล.ต.อชิร์ฉัตร  โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธี ในงานดังกล่าวได้เชิญ ผกท.ผู้แทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง นศท.เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    -เมื่อ 21 ต.ค.58 เวลา 1000 ศฝ.นศท.มทบ.22 ได้กระทำพิธี  รับ - ส่ง หน้าที่ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ระหว่าง พ.อ.จิตรกร  จันทร์สว่าง ท่านเดิม  กับ พ.อ.ปภังกร หมื่นสา ท่านใหม่ ณ  บก.ศฝ.นศท.มทบ.22 โดยมีกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธี

คู่มือการใช้โปรแกรมทะเบียนพลของสถานศึกษา
ใบเงื่อนไขการรับสมัครและรายงานตัว
หลักฐานการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
บัญชีรายละเอียดการจัดทำฐานข้อมูล นศท.
หนังสือขอผ่อนผันและรอรับสิทธิ์

นโยบายของ นรด.

ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในการแต่งกาย นศท.ปี4,5 ชาย/หญิงดูรายละเอียด
ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในเครื่องแบบทหารบกชาย/หญิง สำหรับผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ผกท.
หนังสือแสดงความยินยอมของบิดามารดา


แผนที่ค่ายฝึกห้วยซัน

 
 
www.free-counter-plus.com
ติดต่อหน่วยงาน 045-321697  โทรสาร 045-321849  
ฝ่ายสิทธินักศึกษาวิชาทหาร 045 -325048