ผนวก ก .ตารางกำหนดการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา  2556

วัน เดือน  ปี

ชุดรายงานตัว

สถานศึกษา

สถานที่รับรายงานตัว

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงานตัว

20 พ.ค.56

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัคร

30 พ.ค.56

 

1

 

รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

รร.พรานวิบูลย์วิทยา

รร.ร่มโพธิ์วิทยา

รร.กุญชรศิรวิทย์

รร.โนนปูนวิทยาคม

รร.ไพรธรรมคุณวิทยา

รร.กันทรอมวิทยาคม

รร.ไพรบึงวิทยาคม

รร.มัธยมบักดอง

ว.การอาชีพขุนหาญ

รร.วัดโพธิ์น้อย

รร.วัดไพรบึงวิทยา

รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

 

 

2

 

รร.ขุขันธ์

รร.พอกวิทยาคม

รร.ตูมวิทยานุสรณ์

รร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์

รร.ปรางค์กู่

รร.ละลมวิทยา

รร.สวงษ์วิทยา

รร.สะเดาใหญ่ประชาสรรค์

รร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

รร.โนนกระสังวิทยา

รร.หนองคูวิทยา

รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

รร.สวายพิทยาคม

รร.ลมศักดิ์วิทยาคม

รร.บ้านกันทรารมย์

รร.ขุขันธ์

 

 

3

 

รร.กันทรลักษ์วิทยา

รร.บึงมะลูวิทยา

รร.กันทรลักษ์พิทยาคม

รร.ดงรักวิทยา

รร.กุดเสลาวิทยาคม

รร.สายธารวิทยาคม

รร.ภูมิซรอลวิทยา

รร.กระแชงวิทยา

รร.บ้านโดนอาว

รร.กันทรลักษ์วิทยา

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

รร.เบญจลักษ์วิทยา

ว.การอาชีพกันทรลักษ์

รร.ตระกาศประชาสามัคคี

รร.ศรีแก้วพิทยา

รร.โนนค้อวิทยาคม

รร.โคกสะอาดวิทยาคม

รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร

รร.ศรีรัตนวิทยา

รร.หนองหว้าประชาสรรค์

 

รร.เบญจลักษ์วิทยา

 

 

ชุดรายงานตัว

สถานศึกษา

สถานที่รับรายงานตัว

หมายเหตุ

5

 

รร. ศรีสะเกษวิทยาลัย

ว.เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รร. วัดมหาพุทธาราม

รร. ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม

รร.น้ำคำวิทยา

รร.สิริเกศน้อมเกล้า

 

รร. ศรีสะเกษวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

รร. กันทรารมย์

รร.บัวน้อยวิทยา

รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา

รร.บกวิทยาคม

รร.บัวเจริญวิทยาคม

รร.ละทายวิทยา

รร.พยุห์วิทยา

รร.ผักแผววิทยา

รร.ประสานมิตรวิทยา

รร.หนองถ่มวิทยา

รร.กระดุมทองวิทยา

รร.อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

รร.แวงแก้ววิทยา

รร.นาคำวิทยา

 

รร. กันทรารมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงานตัว

21 พ.ค.56

 

 

 

 

รับสมัคร

31 พ.ค.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

รร. ไกรภักดีวิทยาคม

รร.สตรีสิริเกษ

รร.นครศรีลำดวนวิทยา

รร.โนนเพ็กวิทยาคม

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์

รร.ลิ้นฟ้าวิทยาคม

รร.วัดหลวงวิทยา

 

 

 

รร. ไกรภักดีวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

2

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

รร.คูซอดประชาสรรค์

รร.หนองทุ่มศรีสำราญ

ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ

สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ 

รร.เทคโนโลยศรีสะเกษ

รร.ราชประชานุเคราะห์ 29

 

 

 

 

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

รร. กำแพง

รร.ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลา

รร.ทุ่งสิมพิทยาคม

รร.ผักไหมวิทยานุกูล

รร.เมืองจันทร์วิทยาคม

รร.โคกหล่ามวิทยา

รร.จตุรภูมิพิทยาคาร

รร.วรคุณอุปถัมภ์

ว.อาชีวจุลมณีอุทุมพร

รร.ประชาพัฒนศึกษา

รร.ห้วยทับทันวิทยาคม

 

 

 

 

 

รร. กำแพง

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

รร.ราษีไศล

รร.บึงบูรพ์

รร.คลีกลิ้งพัฒนาธร

รร.เมืองแคนวิทยาคม

รร.ส้อมป่อยพิทยาคม

รร.โพธิ์ศรีสุวรรณ

รร.ไผ่งามพิทยาคม

รร.ไตรมิตร

รร.หวายคำวิทยา

รร.ด่านอุดมศึกษา

รร.เบญจประชาสรรค์

รร.เทคโนโลยีพาณิชการราศีไศล

 

 

 

 

 

รร.ราษีไศล

 

 

 

 

 

 

5

รร.สิรินธร

รร.อ่างศิลา

รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

รร.โนนกลางวิทยาคม

รร.ศรีเมืองวิทยาคาร

รร.ตาลสุมพัฒนา

รร.เอือดใหญ่พิทยา

รร.เชียงแก้วพิทยาคม

รร.โขงเจียมพิทยาคม

รร.หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาฯ

รร.สิรินธร

 

 

 

 

6

รร.พิบูลมังสาหาร

รร.หนองบัวฮีวิทยาคม

รร.ดอนมดแดงวิทยา

รร.ไร่ใต้ประชาคม

รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร

ว.เทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร

 

 

รร.พิบูลมังสาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงานตัว

22 พ.ค.56

 

 

 

 

รับสมัคร

3 มิ.ย.56

 

 

 

 

 

 

1

รร.มัธยมตระการพืชผล

รร.สะพือวิทยาคาร

รร.กุดข่าวปุ้นวิทยา

รร.นาสะไมพิทยาคม

รร.โนนกุงวิทยาคม

รร.โนนสวางประชาสรรค์

รร.เกษมสีมาวิทยาคาร

ว.การอาชีพตระการพืชผล

รร.ปุญญาสารวัดศรีโพธิ์ชัย

 

 

 

 

รร.มัธยมตระการพืชผล

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

รร.เขมราฐพิยาคม

รร.พังเคนวิทยา

รร.เหล่างามพิทยาคม

รร.ขุมคำพิทยาคาร

รร.เทคโนโลยีรักไทยเขมราฐ

รร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร

รร.แก้งหเนือพิทยาคม

รร.พะลานวิทยาคม

ว.การอาชีพเขมราฐ

รร.คำเขื่อนแก้ววิทยาคม

รร.ชานุมานวิทยาคม

รร.อนุบาลพุทธเมตตา

รร.ดำรงค์วิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

รร.เขมราฐพิยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

รร.เขื่องในพิทยาคาร

ว.เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รร.ศรีน้ำคำศึกษา

รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา

รร.ดงยางวิทยาคม

รร.เก่าขามวิทยา

รร.หนองขอนวิทยา

รร.เสียมทองพิทยาคม

รร.ชีทวนวิทยาสามัคคี

รร.สหธาตุศึกษา

รร.บ้านไทยวิทยาคม

รร.เบญจธัญพิทยา

 

 

 

 

 

 

รร.เขื่องในพิทยาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

4

รร.เดชอุดม

ว.เทคนิคเดชอุดม

รร.บัวงามวิทยา

รร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

รร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

รร.ทุ่งศรีอุดม

รร.นากระแซงศึกษา

รร.นาโพธิ์วิทยา

รร.นาส่วงวิทยา

รร.เทคโนโลยีราชพฤกษ์

รร.ปลาขาววิทยานุสรณ์

รร.ชุมชนบ้านบุเปลือย

 

 

 

 

 

 

รร.เดชอุดม

 

 

 

 

 

 

 

5

รร.นาจะหลวย

รร.น้ำขุ่นวิทยา

รร.น้ำยืนวิทยา

รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน

รร.โดมประดิษฐ์วิทยา

รร.ห้วยข่าพิทยาคม

รร.วัดสวายน้อยวิทยา

รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก

รร.ดงสว่างวิทยา

รร.บุณฑริกวิทยาคาร

 

 

 

 

 

รร.นาจะหลวย

 

 

 

 

 

 

6

รร.พนาศึกษา

รร.ปทุมราชวงศา

รร.สร้างนกทาวิทยาคม

รร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์

รร.ลือวิทยาคม

รร.ศรีคูณวิทยบัลลังก์

รร.มัธยมแมด

รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

 

 

 

 

 

รร.พนาศึกษา

 

 

 

 

วัน เดือน  ปี

ชุดรายงานตัว

สถานศึกษา

สถานที่รับรายงานตัว

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงานตัว

23 พ.ค.56

 

 

 

 

รับสมัคร

4 มิ.ย.56

 

 

 

 

1

 

รร.วิจิตราพิทยา

รร.สว่างวีระวงศ์

รร.ปทุมพิทยาคม

รร.ห้วยขยุงวิทยา

ว.การอาชีพวารินชำราบ

รร.อาเวมารีอา

รร.อาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รร.นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

รร.หกสิบพรรษาวิทยาคม

รร.อุบลวิทยากร

 

 

 

 

รร.วิจิตราพิทยา

 

 

2

 

รร.เบ็ญจะมะมหาราช

รร.เบ็ญจะมะมหาราช

 

 

 

 

 

 

3

 

รร.ลือคำหาญวารินชำราบ

รร.ศรีปทุมวิทยาคาร

รร.สำโรงวิทยาคาร

รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

รร.พระวอพระตาวิทยานุสรณ์

ว.สารพัดช่างอุบลราชธานี

รร.วารินชำราบ

รร.เทคโนโลยีอุบลราชธานี

รร.ปทุมวรราชวิทยา

ว.โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

รร.ลือคำหาญวารินชำราบ

 

 

 

4

 

ว.เทคนิคอุบลราชธานี

รร.ราชประชานุเคราะห์ 32

รร.เทศบาลบูรพาอุบลราชธานี

รร.หนองบ่อสามัคคีวิทยา

 

ว.เทคนิคอุบลราชธานี

 

 

 

 

5

รร.นารีนุกูล

รร.นารีนุกูล 2

รร.สมเด็จ

รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

รร.ยุวทูตศึกษา

รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี

รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี

 

 

6

ม.อุบลราชธานี

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ศฝ.นศท.มทบ.22

 

 

รับรายงานตัว

27 พ.ค.56

 

 

 

 

รับสมัคร

5 มิ.ย.56

 

 

 

 

 

1

รร.นวมินทราชูทิศอีสาน

รร.ดงเย็นวิทยาคม

รร.โชคชัยวิทยา

รร.มุกดารวิทยานุกูล

รร.คำป่าหลายสรรวิทย์

รร.จุฬาภรณ์วิทยาลัยมุกดาหาร

รร.หว้านใหญ่วิทยา

รร.ดงมอนวิทยาคม

รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกฯ

ว.เทคโนโลยีมุกดาหาร

ว.การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

 

รร.นวมินทราชูทิศอีสาน

 

 

 

วัน เดือน  ปี

ชุดรายงานตัว

สถานศึกษา

สถานที่รับรายงานตัว

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

2

 

 

รร.มุกดาหาร

รร.ดอนตาลวิทยา

รร.โพธิ์ไทรวิทยา

รร.เมืองมุกวิทยาคม

รร.อุดมวิทย์

รร.นาโสกวิทยาคาร

รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์

รร.ผาเทิบวิทยา

รร.คำสร้อยพิทยาสรรค์

ว.การอาชีพนิคมคำสร้อย

รร.แวงใหญ่พิทยาสรรค์

 

 

 

 

 

รร.มุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

3

รร.คำชะอีวิทยาคาร

รร.คำชะอีพิทยาคม

รร.ดงหลวงวิทยา

รร.หนองสูงวิทยาสามัคคี

รร.หลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

รร.เหล่าประชาอุทิศ

รร.กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาพิเษก

รร.ผึ่งแดดวิทยาคาร

รร.ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

รร.คำบกวิทยาคาร

รร.นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

รร.หนองแวงวิทยาคม

รร.คำชะอีวิทยาคาร

 

 

 

 

 

 

4

รร.อำนาจเจริญ

รร.นายมวิทยาคาร

รร.นาจิกพิทยาคม

รร.ลืออำนาจวิทยาคม

รร.ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ

รร.เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาเจริญ

รร.โปลีเทคอำนาจเจริญ

รร.อำนาจเจริญ 2

 

 

 

 

รร.อำนาจเจริญ

 

 

 

 

5

รร.เสนาคนิคม

ว.เทคนิคอำนาจเจริญ

รร.นาวังวิทยา

รร.นาเวียงจุลดิศวิทยา

รร.คึมใหญ่วิทยา

 

รร.เสนาคนิคม

 

 

 

 

6

รร.หัวตะพานวิทยาคม

ว.การอาชีพหัวตะพาน

รร.ศรีเจริญศึกษา

รร.จิกดู่วิทยา

รร.น้ำปลีกศึกษา

 

รร.หัวตะพานวิทยาคม

 

 

 

28-29 พ.ค.56

 

 

1-6

 

รับรายงานตัวเพิ่มเติม

ศฝ.นศท.มทบ.22

 

 

6-7 มิ.ย.56

 

1-6

 

รับสมัครเพิ่มเติม

 

ศฝ.นศท.มทบ.22

 

****************